Chybující člověk

Každý chybuje, moudrý se z chyb poučuje, hlupák se chyb nepoučuje, a změnám se nepřizpůsobuje. Co je za tím, že lidi dělají často veliké chyby? Problémem lidí je to že milují vědomosti a nenávidí myšlení, myšlení je ale velmi důležité protože díky myšlení se stáváme moudrými a umíme se přizpůsobit změnám.
Vědění se pro mnoho lidí stalo drogou, na které jsou závislí, a tato droga z těchto lidí udělala veliké idioty, co si zde pyšně hrají na svaté autority, co se nesmí kritizovat. Mocné a bohaté centrum ví vše lépe, než ten, kdo existuje daleko od centra, minulost nám ale ukázala to, že centrum často chybuje a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, spravedlnosti, rodiny, podnikání, psychiky, atd.
Co si máme myslet o mocném a bohatém centru které nažene bez soudu mnoho miliónů pracujících lidí do plynových komor, a zde je zavraždí jedovatým plynem, nebo hodí na veliká města kde je mnoho lidí, atomové bomby. Pro centrum je chudý a bezmocný člověk jenom dobytek s nulovou hodnotou, a podle toho centrum i s těmito lidmi jedná, rovnost je zde jenom ve smrti, protože společnost je všude centralizovaná, a rozdělená na; kasty, třídy, kategorie, rasy, ligy, atd. co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným.
Je třeba všem měřit stejným morálním metrem, nikdo zde nesmí mít výhody a jistoty, každý musí pochopit, že je zde článkem dlouhého řetězu, a pokud je už slabým článkem, tak bude ekologicky na Sahaře horkem eliminován. Nejsme tak bohatí abychom mohli ekonomicky podporovat nepřizpůsobivé občany, co zde neplatí daně a žijí ze sociálních dávek, kdo chce, ten si práci za minimální mzdu i najde! Občanem je zde jenom ten, kdo platí správně daně, ten kdo neplatí daně je ubohý dobytek, a tak s ním musí být jednáno jako s dobytkem, a nemůžeme s ním už jednat, jako s hodnotným člověkem.
Základem je, kdo neplatí daně, ten skončí v rezervaci na Sahaře, postavíme pro nepřizpůsobivé občany, co neplatí daně a zdravotní pojištění na Sahaře veliké rezervace, a zde oddělíme muže od žen, aby už nedocházelo globálně k rychlému rozmnožování nepřizpůsobivých občanů, co považují bohatý sociální stát, za hloupou dojnou krávu.

Jak mít štěstí, že budeš výjimečný

Evoluce je zde díky konfliktům a násilí, pokud eliminujeme konflikty a násilí tak následkem je degenerace fyzická a psychická, tak jako může zdegenerovat jedinec tak může zdegenerovat i národ, nejčastější příčinou degenerace národa je víra v zázraky, sliby o tom že se stane ekonomický nebo sociální zázrak jsou jako droga, na které je mnoho naivních lidí psychicky a ekonomicky závislých. Vše je zde pod vlivem osudu, někdo má v osudu to že bude úspěšný, a jiný má v osudu že bude neúspěšný, mnozí si říkají, že je možné osud změnit, pokud budeme věřit ve svoje možnosti a schopnosti, existuje i několik výjimek, jenže proč by zrovna ty, jsi měl mít to štěstí, v tom že budeš výjimečný?

Vše jistě směřuje k tomu, že lidi budou existovat už jenom v konzervě, a nebudou znát skutečnou realitu, podobně dneska zacházíme ze slepic. Mozek se po narození napojí na virtuální realitu a tělo se umístí do plastové konzervy, kde bude plavat ve vodě, ostatně ve filmu Matrix už byla použita tato představa, takže nic nového zde neříkám. Vše směřuje neustále k tomu, aby se člověk co nejvíce vzdálil od přirozené reality, a žil v digitální virtuální realitě, protože jenom tak on funguje ekonomicky.

Příčinou bídy a nezaměstnanosti je centralizace

Bohatne ten, kdo je v centru, a chudý je ten, kdo je daleko od centra, aby se ubožáci nemohli snadno dostat do centra, tak je systém uzavřen, a jsou zde; kasty, třídy, ligy, kategorie, atd. nejde o nový problém, ale o problém starý několik tisíciletí! Moc a bohatství je drogou pro idioty, tam kde jsou závislosti, tam jsou i drogy, utíkáme ze zlé reality do krásného světa iluzí, ale tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Proč by každé město na světě, nemohlo mít svoje zákony a svoje peníze, nepotřebujeme obrovské národy, co mají obrovské drahé armády, aby si mohla elita složená z idiotů udržet násilím svoje výhody a jistoty.

Z malé hromady peněz je obtížné krást, a proto je zde snaha vytvářet pomocí daní a cla veliké hromady peněz, aby bylo z čeho krást veliké peníze, těm co zde pracují za malé mzdy. Můžeme dát globálně do zákona, že každé místo, které má více než tisíc obyvatel bude samostatným celkem se svými zákony a svojí vlastní měnou. Města, která budou mít více než sto tisíc obyvatel, se tak rozdělí na menší samostatná svobodná města, logicky tím eliminujeme; EU, Rusko, USA, Čínu, atd. Lidi musí spojovat jenom láska a pravda, a nemůže je spojovat centralizace, která z lidí dělá jenom ubožáky.

Idiotismus s maskou demokracie

Ve snaze se mít dobře díky parazitování na druhých vzniknul kdysi dávno idiotismus, idioti se tak dostali k moci a bohatství, následkem byla deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, vědy, techniky, optimalizace, logiky, spravedlnosti, morálky, psychiky, rodiny, atd.

Výstavba plynových komor kde zemřelo mnoho miliónů židů jenom proto, že neměli správnou německou rasu, je klasickou ukázkou moderního idiotismu, stejný idiotismus je pozvat do EU mohamedánské idioty co kamenují Satana, nebo ekonomicky podporovat v EU geneticky zaostalé Romy co umí jenom lhát a krást.

Z díla je spatřen tvůrce, jaké je dílo idiotů co rozhodují o nás bez nás, jejich dílem je ekonomická a sociální globální krize, kdy dneska 99% lidí na světě žije pod hranicí existenčního minima! Jenom 75 000 000 lidí žije zde nad hranicí existenčního minima v; USA, Kanadě, Německu, Švédsku, Japonsku, Švýcarsku, Anglii, atd.

Jednoduchým ukazatelem ekonomické bídy, je to jak dlouho lidi žijí v nějakém národě, bída a nezaměstnanost, je krutý stroj na zabíjení lidí. Léky na depresi by se mohli začít dávat do některých potravin, abychom neměli deprese, následkem idiotismu je vandalismus a násilí, které proměňuje naši konzumní civilizaci v místo, kde je život psychickým očistcem, protože je ten druhý idiot, závislý na konzumaci slivovice a cigaret.

Manuál jak být psychicky dospělým

Statisticky jsem vyhodnotil uživatele na internetu, a jejich největším problémem je to že nejsou psychicky dospělí, a jejich psychika je psychikou malého dítěte. Dospělost znamená umět samostatně řešit složité problémy bez pomoci kamarádů a rodičů, jak toho dosáhnout snadno a rychle? Založte si na internetu blog, (WordPress nebo Blogger) a pište do něj svoje myšlenky, a vkládejte tam svoje fotky, přestaňte chodit na sociální sítě, protože zde jsou samí psychicky nedospělí lidé, a to je pro vás špatná společnost. Stanovte si hodnotný cíl, který vám umožní to, že se v budoucnosti budete mít lépe, studium vysoké školy, rozvoj svého talentu, sport, umění, atd.

Najděte si nějaký lidský vzor, který budete následovat, třeba; GVKB, TGM, Mark Zuckerberg, atd. Ten kdo není psychicky dospělým, stojí na slepé koleji, a ten kdo je psychicky dospělým ten nestojí na slepé koleji a jede evolučně dopředu. Dospělost je obrazně výstup na vysokou horu, a k tomu je potřeba mnoho síly fyzické a psychické, konkurence je veliká, a ona nahoru nepustí to co je ubohé. Ten kdo se dostane nahoru podvodem, ten i rychle spadne dolů! Z díla je spatřen tvůrce, podívejte se na stránky a blogy na internetu, ubožáci co nejsou psychicky dospělí, mají na internetu ubohé stránky a ubohé blogy.

Ano, metla vyhání hříšníky z pekla

Nedostatek sebekázně z lidí dělá hříšníky, příčinou je měkká výchova, která neučí děti tvrdé svaté sebekázni, metla vyhání hříšníky z pekla, je třeba začít v EU s tvrdou svatou židovskou výchovou v rodině a ve škole, když to s hříšníky nejde už po dobrém, musí se použít tvrdé metody. Podívejme se třeba na nárůst konzumace drog, nebo na plýtvání časem a penězi na hlouposti.

Jak si usteleme tak si i lehneme, o tom je; ekonomika, politika, věda, školství, rodina, náboženství, morálka, spravedlnost, psychika, atd. na hrubý pytel zde musí být i hrubá záplata, je zde mezi námi mnoho zlých lidí, co by chtěli druhé vychovávat pomocí fyzického a psychického násilí, výchova lidí se může obejít i bez násilí, stačí k výchově použít klec, zlobíš tak tě na dlouhou dobu zavřeme nahého a hladového do malé klece, jako divoké zvíře.

Všude se v EU namontují kamery a mikrofony, telefony se budou odposlouchávat, emaily se budou kontrolovat, soukromé dopisy se budou cenzurou číst, soukromí se v EU zakáže. Policie bude chytat hříšníky bez sebekázně, co jsou opilí nebo nadrogovaní, a bude je zavírat nahé a hladové do klecí, co budou vystavené na veřejných místech.

Takto z EU zmizí nepřizpůsobiví občané, co v EU neplatí daně, a přitom využívají výhody, které jim EU poskytuje. Nebude v EU už imunita, všem se bude měřit stejným metrem, nebude zde už možné si na veřejnosti hrát na svatého a doma se chovat jako hříšník, vše bude v EU nahráváno i tvůj sex doma.

Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje víru v zázraky

Pokud je bohem to co nám kraluje, tak zde logicky veliké množství bohů i je, principem je to, že sloužíme pokorně tomu, co nám kraluje, a pokud dobře nesloužíme tomu, co nám kraluje, tak máme problémy. Mohl by zde být tedy bůh pro; zvířata, rostliny, hmyz, lidi, politiky, ekonomy, soudce, fotografy, elektrikáře, atd.

Jde jenom o to vše katalogizovat a optimalizovat. Taky by zde mohla být i výroba bohů na zakázku, něco jako je výroba internetových stránek na zakázku. Vytvořili by se na internetu specializované sociální sítě, kde by se koncentrovali třeba věřící elektrikáři, v elektrikářského boha.

Podívejme se do přírody, zde je taky veliká rozmanitost u všeho, omezování rozmanitosti musí mít logicky za následek jenom problémy a deprese. Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje víru v zázraky a proč by zde měl být jeden centrální veliký Bůh, když jich můžeme mít třeba milión? Prostě velikého Boha optimálně decentralizujeme, na milióny malých bohů.

Ano, je třeba jít s tříděním dále

Díky třídění, zde nejsou chyby a problémy. Naučili jsme se třídit odpad, a třídíme vše i na internetu do katalogů. Je třeba jít s tříděním dále, je třeba třídit i informace a programy v nás a kolo nás, tak zde nebudou už chyby a problémy, pořádek je prioritou pro; ekonomiku, politiku, psychiku, atd. Nakonec budeme muset i globálně utřídit lidi a každý dostane na oděv globální číslo s čárovým kódem, číslo bude jasně vyjadřovat jeho hodnoty, vyhodnocené pomocí globálního třídění, každý měsíc se každý dostaví na obvodní třídící středisko, a zde se aktualizuje jeho globální zatřídění.

Přijdete do zaměstnání a budete přeřazeni na jiné místo, protože globální třídění, vás zatřídilo do jiné kategorie, a tak třeba nebudete už prezidentem republiky, ale budete jenom důchodcem, co už díky špatnému zdraví nepracuje. Nestačí jenom utřídit lidi na několik tříd, je třeba utřídění provést profesionálně na miliony tříd, podívejme se na nemoci, zde taky se naše nemoci pečlivě třídí, abychom věděli jak je co nejlépe léčit, v další fázi, zde bude GVKB čip do mozku, a čip se postará o to, abychom měli v mozku vše utříděné, a tak nebudeme chybovat, a tím nebudeme věřit pyšným mocným lidem, co nám v televizi a na internetu lžou, a snaží se nás okrást.

V zátěži se ukáže, co každý dokáže

Poslední dobou je zde mnoho problémů s produkty, co nejsou otestované zátěží, a tak nedošlo k oddělení dobrého od špatného, produktem je; informace, program, umění, věda, politika, ekonomika, zboží, služby, strom, zvíře, člověk, atd. V současnosti je zde třeba problém s drahým velikým mobilním telefonem, u kterého vybuchovali baterie, díky špatně nastavenému ovladači baterie v mobilu.

Největší současné lidské problémy, jsou způsobené chybami, které dělají lidi, co mají zde vysoké funkce, ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy už mnoho století. Kontrola je prioritní pro zajištění funkčnosti civilizace, nestačí jenom kontrolovat neustále pracující lidi, je třeba začít veřejně optimálně pravidelně kontrolovat i lidi, co zde mají moc a bohatství.

Je třeba zrušit v EU svaté elitářství, a uzavřenost před optimálními personálními změnami, nebojme se vypustit tučným kaprům v EU rybník, jenom tak ukončíme v EU blbou náladu, a láska a pravda, konečně zvítězí nad nenávistí a lží.

Proč dostane výhody a jistoty ten kdo si je nezaslouží?

Vše je zde evoluční experiment a tak zde jsou amatérské chyby, spravedlnost je jenom v divoké v přírodě, ale za získanou svobodu a rovnost, se zde musí zaplatit životem, ve kterém se za malé chyby platí smrtí. Zjednodušeně to spatřuji tak, že aby mohl někdo jet po kolejích rychle dopředu za svým cílem, tak musí mnohé osobní vlaky dlouho čekat na to, až se pro ně kolej uvolní, výstavba kolejí je drahá a tak jenom elita může jet rychle dopředu a tak se zde má dobře.

Moderní civilizace to jsou ty koleje, po kterých můžeme jet rychle do svého cíle, moderní civilizace, potřebuje ale lidi, co jsou vzdělaní a civilizovaní, zde narážíme na problém svatých dezinformací, které po mnoho století, dělají z lidí hlupáky a ubožáky, aby svatá elita mohla lidi snadno ovládat. Nejde sloužit pravdě a lži současně, musíme si konečně vybrat svého pána, pokud budeme sloužit lži tak budeme stát jako národ pořád na slepé koleji.