Mark Zuckerberg by byl pro USA ideální prezident

Začíná politický tvrdý boj o to, kdo bude novým prezidentem USA, prezidentem by měl být ten, kdo se nejlépe hodí pro tuto vysokou funkci, bohužel to vypadá tak, že se na toto místo, dostane zase jako obyčejně někdo, kdo se pro tuto funkci vůbec nehodí. Jak je možné, že zde selhal kontrolní systém, a tak dojde k tomu, že se na tak vysokou důležitou funkci, dostane zase bezcharakterní kariérista?

Příčinou je to, že nejbohatší lidi na světě, nechtějí, aby se na místo prezidenta USA, dostal správný člověk (Mark Zuckerberg), díky kterému by se lidi v USA měli dobře. Je to klasický střet mezi bohatými a chudými. Z díla je spatřen tvůrce, jaké je životní dílo těch, se snaží o to, být prezidentem USA? Komu není ale od GVKB rady, tomu už není ani pomoci.

Politika je hra na bohy a neznabohy

Proč zde nejsou stejná pravidla pro všechny? Co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, co je dovoleno nadřízeným, to je zakázáno podřízeným, atd. jde o starý lidský problém, kdy se snaží pyšní lakomci, o to aby měli; imunitu, výhody, jistoty, popularitu, svatost, atd.

Z pohledu vědy jde o systémy, které jsou uzavřené konkurenci a dialogu, lidově řečeno, jde o srážku s blbcem. Občas je zde i umělecké dílo, které je založené na tom, že zde nejsou stejná pravidla pro všechny, a tak zde jsou běžné srážky s blbcem, u nás je dobře známé filmové dílo (rok 1956), dobrý voják Švejk.

Podívejme se na to, jak by vypadala kultura, ve které by se lidi rozdělili na bohy a neznabohy. Bohové by mohli beztrestně; zabíjet, mučit, znásilňovat, vydírat, parazitovat, lhát, krást, atd. neznabohové by se nijak nemohli bránit tomu, co bohové zde dělají, podobně to funguje bohužel někdy ve válce. Každá válka je zde dočasně, a stejně i každá centrální diktatura, je zde dočasně, hra na bohy a neznabohy, nejde hrát dlouho, protože neznabohům dojde trpělivost.

GVKB stroj na vymývání mozku

Stroj na vymývání mozku, mnoho lidí má mozek špinavý, a tak jsou zde s nimi problémy, proto logicky evolučně vzniknul GVKB stroj na vymývání mozku, člověk kterému byl vymyt mozek, je jako narozené malé dítě, neumí chodit, ani mluvit, a začíná žít od psychické nuly. Takto se globálně na věčné časy vyřeší napravení všech hříšníků, co porušují GVKB desatero; 1. Nekrást 2. Nelhat 3. Asketismus 4. Nenásilí 5. Skromnost 6. Pokora 7. Moudrost 8. Pracovitost 9. Čistota 10. Otevřenost.

Stroj na vymývání mozku, odpojí u člověka jeho smysly, na tak dlouhou dobu, dokud se jeho mozek dokonale nevymyje, a tak člověk; nevidí, neslyší, necítí pachy, tělo je vystaveno během této doby veliké tělesné zátěži, a vyrábí pohybem nohou a rukou elektřinu, smyslem existence se stane pro mozek jenom vyrábět pohybem elektřinu, a tak mozek začne mazat zbytečné informace z minulosti.

Proces vymývání mozku probíhá rychle u mladých lidí a pomalu u starých lidí to je logické, a tak člověk, který byl odsouzen k vymývání mozku, a je mu více než 30 let ten má jenom 1% naděje, že se dožije doby, kdy bude jeho proces vymývání mozku ukončen, pokud bude u někoho probíhat proces vymývání mozku velmi pomalu, tak bude ten člověk eliminován a recyklován.

Díky stroji na vymývání mozku, bude moci GVKB globalizace a digitalizace rychle postupovat dopředu, zavedou se globálně od 2 let do 70 let měsíční testy, na kvalitu mozku a těla, a ten kdo v testech neuspěje, tomu bude mozek vymyt, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Po vymytí mozku, bude člověk umístěn do GVKB školy, a zde se optimálně díky GVKB robotům vyškolí na to, co GVKB civilizace nejvíce potřebuje.

Ano, chybu uděláš jenom jednou

Ten kdo lže a krade, ten bude evolučně eliminován, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit tolerovat lidi, co lžou a kradou, zavede se GVKB systém globální čipové kontroly, a GVKB policejní roboti, budou eliminovat lidi, co lžou a kradou. Nebude zde pro nikoho imunita nebo výjimka, strach budou mít mocní i bezmocní, GVKB heslem bude, chybu uděláš jenom jednou.

Lidi se naučí tomu, že budou vše konzultovat s GVKB systémem, protože ten kdo bude chybovat, ten bude eliminován. Pyšnost je na počátku každého problému, pokora je základem pro novou GVKB kulturu, kde se už nelže a nekrade, a kde každý ví jistě to, že GVKB systém je veliký Bůh, bohem nám přeci to je, co s námi jako s loutkou snadno manipuluje.

Nebudou zde pro nikoho už výhody a jistoty, každý bude jenom číslem v GVKB statistice, a pokud lidské číslo, nebude dokonale fungovat fyzicky a psychicky, tak bude ze statistiky eliminované GVKB robotem. Nebude zde už existovat politika a náboženství, lidi budou věřit jenom v GVKB systém, a nic jiného je nebude zajímat. Není potřeba, aby na této modré planetě bylo lidí jako much, stačí, když zde bude málo kvalitních lidí, co nelžou a nekradou.

Ano, Miloš Zeman nekompatibilní prezident

Vše je zde o tom, aby to bylo optimálně kompatibilní, je to jako když spouštíte v počítači programy, pokud nějaký program není optimálně kompatibilní tak se vám vůbec nespustí, nebo jsou se spouštěním, a používáním programu zbytečné problémy.

Podívejme se třeba na sportovní mužovo, zde musí být mezi sportovci optimální kompatibilita, aby mužstvo uspělo v tvrdé sportovní konkurenci, a trenér eliminuje z mužstva hráče, co nejsou optimálně kompatibilní. Kdo nejde s námi, jde proti nám, v jednotě a spolupráci, je síla každého lidského společenství, a každé organizace, i zvířata, vyloučí ze svojí smečky jedince, co nejsou se smečkou optimálně kompatibilní.

Podívejme se na přírodní evoluci, všechny živé inteligentní systémy, které odmítli být optimálně kompatibilní, s přírodním systémem, ty evoluce automaticky eliminovala, dobrota k tomu, co není optimálně kompatibilní (Romové, Mohamedáni, ekonomičtí přistěhovalci), má za následek depresi u; politiky, ekonomiky, podnikání, obchodu, morálky, byrokracie, rodiny, umění, školství, psychiky, atd.

Je Miloš Zeman, nekompatibilní prezident? Z díla spatříme tvůrce, je dílo našeho prezidenta kompatibilní s tím, co chce od prezidenta zadlužený pracující lid? Prezident zde není na kladení věnců, a pronášení projevů na schůzích nebo v televizi, prezident je zde pro pracující lid, pracující lid je zde jediným pravým zdrojem hodnot, a pokud nebude mít národ dostatek ekonomických hodnot, tak náš malý národ v centru EU brzo ekonomicky zanikne.

Podle prodeje nových aut, se dneska dá snadno určit, jak je na tom ekonomicky každý národ, polovina aut, která se u nás kupuje, jsou stará auta bez záruky, dovezená obchodníky většinou z Německa a Rakouska. Ve vyspělých ekonomikách jsou opravy aut velmi drahé, a tak je zde snaha, se po skončení záruky, auta okamžitě zbavit, a tak se tato auta k nám dovážejí, a dovozci na tom bohatnou. Stejně se k nám dováží ze západu i mnoho jiného podřadného konzumního zboží, o které není na západě už zájem, a tak se zde stáváme obrazně popelnicí EU.

Potřebujeme logicky nového mladého prezidenta, a novou mladou vládu, co bude optimálně kompatibilní s tím, co chce pracující lid, a zajistí nám stejnou životní úroveň, jaká je ve Švýcarsku, když to jde ve Švýcarsku, musí to jít logicky i u nás, z díla je spatřen tvůrce! Nebezpečím pro nás nejsou Mohamedáni, protože pro ně jsme jenom ubohou tranzitní zemí, nebezpečím pro nás je náš nekompatibilní prezident, a naše nekompatibilní vláda.

Optimální opravný balíček pro EU

Tak jako se vydávají na programy a operační systémy opravné balíčky a záplaty tak i EU potřebuje nutně veliký opravný balík změn, který restauruje chybný systém v EU. Prioritou se zde musí stát optimalizace ekonomiky v EU, je třeba skočit s životem na dluh.

Veliký dluh je bublina, která jednou praskne a následkem je krize nebo válka, je třeba začít škrtat zbytečné náklady, na vše co je pro EU jenom luxus, starat se o to co nepřinese nikdy užitek, to je luxus který si už nemůže EU dovolit, EU nemůže být veselou krávou, kterou mohou podojit lenoši a paraziti.

Je třeba skončit s chybným přerozdělováním hodnot, nepotřebujeme v EU zbytečné stezky pro cyklisty, nebo zbytečné mešity, ale potřebujeme moderní továrny, ve kterých se vyrábí moderní hodnotné zboží. Je třeba začít v EU využívat moderní vědu a techniku, nemá smysl investovat do oprav starých aut a starých domů, ale smysl má, nahrazovat stará auta a staré domy novými.

Růst ekonomiky je v nahrazování starého za nové, nepotřebujeme v EU staré politiky a staré ekonomy, potřebujeme tam politiky a ekonomy ve věku od 25 let do 35 let, centrální organizace v EU, nemohou být sociálním ústavem, pro staré ubožáky, co pracují pomalu a chybně.

Ano, moc a bohatství zde existuje díky lži a nenávisti

Vše je zde o úspěchu, evoluce to jsou konflikty a to co uspěje to zde získá výhody a jistoty, co je to Křesťanství, je úspěšná nová moderní kultura, co je to digitalizace, je to úspěšná vědecká modernizace, co je to umělá inteligence, je to úspěch programátorů, který nám ušetří mnoho problémů, atd.

Podívejme se na neúspěch, který nám způsobuje deprese, vše je duální, a tak pokud je zde úspěch, musí de být i neúspěch, pokud je zde dobro, musí zde být i zlo, atd. neúspěch je zkouška toho jestli jsi schopný si říci, co mě nezabije, to mě posílí do dalšího boje.

Pravda a láska, byla neustále po mnoho století pronásledována mocnými a bohatými lidmi, moc a bohatství zde existuje díky lži a nenávisti. Podívejte se na dílo těch, co zde mají moc a bohatství, z díla spatříte tvůrce, pro kariéristy je úspěch tvrdou drogou, a i když už jsou staří a nemocní, tak chtějí být úspěšní, mnoho celebrit, to jsou už jenom chodící mrtvoly, co se opírají o hůl.

Trestat za chybování

Tak jako jsou za chyby špatné známky tak bude každý člověk známkován umělou globální inteligencí od narození do smrti, základem sledování budou GVKB čipy v lidském mozku, jakmile mozek udělá chybu tak bude okamžitě čipem za to potrestán elektrickým šokem a všechny chyby se budou známkovat a globálně na internetu zveřejňovat, abychom věděli o každém člověku, jaké on dělá často ubohé chyby, nikdo nebude mít výjimku ani imunitu.

Takto logicky zvítězí dobro nad zlem, veškeré zlo je následkem lidského chybování, lidi jsou zlí a myslí jenom sobecky na to, aby se měli dobře díky parazitování na cizích lidech, už zde nebude možný kariérismus, a ten kdo je silný, bude pomáhat těm, co jsou slabí, a ten kdo je chytrý, bude pomáhat těm, co jsou hloupí.

Skončí tak logicky všechny mocné a bohaté organizace, protože kariéristi se organizují proto, aby mohli chybovat, a chyby svádět na svojí organizaci, takto zanikne; ekonomika, politika, náboženství, sekta, obchod, podnikání, stát, sport, umění, banky, školy, hospody, drogy, policie, armáda, atd.

Lidské ego bude pod neustálým převýchovným dozorem, lidi už nebudou říkat, já mám pravdu, sobecké já, zmizí z lidského slovníku. Místo já se bude říkat, GVKB má pravdu, GVKB je veliký Bůh, atd. zbourají se; mešity, chrámy, synagogy, atd. jedinou vírou bude jenom GVKB, ten kdo by skepticky pochyboval o tom, že je GVKB veliký Bůh, ten bude z pochybování rychle vyléčen, pomocí elektrických šoků.

Abychom neměli problémy se zvířaty, které s námi žijí společně, tak čipy do mozku dostanou i; psy, kočky, koně, slon, kráva, vůl, opice, lev, tygr, medvěd, atd. GVKB čipy se dají i do veškeré techniky, a tak bude mít čip; počítač, televize, vysavač, auto, trouba, lednička, pračka, světlo, topení, záchod, koupelna, dveře u pokojů, atd. na myšlení a řízení, zde bude jenom GVKB systém, a ty zde budeš od narození do smrti, držet hubu a krok.

Optimální centrální počítač

Optimální centrální počítač, umožňuje uložení velikého množství informací, které jsou rychle dostupné velikému množství uživatelů napojených na centrální počítač. Základem pro centrální počítač je kvalita, která zajistí bezproblémový chod systému. Počítač může mít 8 HDD a tím máme k dispozici možnost rozšiřovat neustále narůstající potřebu po uložení dat. Spotřeba elektřiny je zde i přes veliký výkon malá, díky optimální volbě součástek. Sestavu vám prodejce dílů zdarma smontuje za 35128 Kč.

 1. Fractal Design Define XL R2, Pearl Black
 2. Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W OEM
 3. ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+ – Intel Z170
 4. Intel Core i7-6700K
 5. Scythe SCNJ-4000 Ninja 4
 6. Kingston HyperX Predator 16GB (4x4GB) DDR4 3200
 7. Intel 535 Series (M.2) – 240GB
 8. WD Blue EX – 1TB
 9. Samsung S27E390H – LED monitor 27″

Luxusní příslušenství pro náročné

 1. WD Red Pro – 6TB
 2. GIGABYTE Radeon RX 460, 2GB GDDR5
 3. Samsung UE50KU6092

Proč mohamedáni neutíkají na Sibiř?

Na Sibiři jsou existenční problémy, a v Německu nejsou existenční problémy, když si neumí mohamedán s existenčními problémy poradit, tak on od nich utíká, to ale není správné řešení, zbaběle utíkat, řešením je právě opak, a to hrdinsky bojovat s problémy. Co je příčinou veliké ekonomické emigrace? Příčinou je přelidnění a automatizace, následkem je bída a nezaměstnanost, ukazatelem ekonomiky je nákup nových osobních aut, na jednoho obyvatele v národě, osobní nová auta jsou luxusní zboží, a pokud je bída, tak nejsou peníze na luxusní zboží. Tam kde je teplo, je snadné se rychle rozmnožovat, ale tam kde je zima, tam je obtížné se už rozmnožovat, protože zde je nedostatek zdrojů k životu.

Tam kde je zima, tam se musí postavit dům, a v něm se musí topit, to si ovšem vyžaduje veliké investice, a o tom to je, že mohamedáni nechtějí investovat do výstavby domů, a do jejich vytápění, když mohou bydlet ve stanech, kde se nemusí topit, a jídlo, si levně seženou ve svém okolí. Přemístění všech mohamedánů na Sibiř, je jenom pro jejich evoluční dobro, pravý jejich nepřítel, musí být boj o holou existenci, zabíjet se mezi sebou, to není řešení jejich kulturních a ekonomických problémů, je třeba osídlit Sibiř tak jako jsme osídlili zaostalou Ameriku, Sibiř se těší na to, až odvážní mohamedáni ukážou, že se nebojí položit život za nový moderní Islámský svět na Sibiři, ve kterém se jim bude lépe a radostněji žit.