Jak na nepřizpůsobivé příživníky?

P1060775

Mucholapka je geniální past, moucha tam přistane a už nevzlétne, stejný princip lze použít na nepřizpůsobivé příživníky, kdy jim globálně vyhradíme ostrov (Antarktida) a tam je budeme globálně odvážet. Zde budou nepřizpůsobivý příživníci rychle umírat, pořádek je o tom přemístit to co je nepořádné, tam kam to patří. 

Zavedou se globální každoroční kontroly na to, nakolik je člověk nepřizpůsobivým příživníkem, a ten kdo nedostane roční globální certifikaci kvality, ten skončí na ostrově pro nepřizpůsobivé příživníky (Antarktida). 

Lodě vysadí nepřizpůsobivé příživníky deset kilometrů od ostrova (Antarktida) aby si mohli vyzkoušet to, jak umí plavat ve studené vodě, plavání je přeci velmi zdravé. Mnozí mohou namítnout že to je nehumánní jednání, je třeba si ale uvědomit to, že život je experiment ukončený jistou smrtí, pokud se experiment ukončí dříve, tak se tím ušetří mnoho hodnot.
Reklamy

Nedávejte v EU ekonomickým parazitům výhody a jistoty

P1050298

Jakmile dáte parazitům výhody a jistoty, tak budete mít z toho deprese, je to pořád stejný příběh o tom, že dobrota je žebrota, a že za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest. Jenom z díla se pozná, kdo je, a kdo není zde parazit, parazit nedokáže vytvořit zde žádné hodnotné dílo, on umí jenom parazitovat na těch, co zde profesionálně pracují, a veliké hodnoty vytvářejí. 
 
Paraziti se rozdělují podobně jako ve škole, jedničku dostávají paraziti, co mají státní ochranku, která je všude chrání, a pětku dostávají ti, co se neuměli přizpůsobit ekonomicky konzumní společnosti. 
 
Následkem toho že je zde všude nadbytek parazitů je deprese u; politiky, ekonomiky, morálky, filosofie, umění, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. vrcholem je veliká imigrace parazitů do EU, ze zaostalých svatých kultur, ve kterých se kamenuje Satan. Je třeba říci stop všem parazitům, a budeme muset v EU postavit veliké plynové komory, a veliká krematoria, pro tyto ekonomické parazity.
 
Zavede se zde inteligentní čipový kontrolní EU systém, který bude vše kontrolovat a bude tisknout seznamy parazitů, co skončí v plynových komorách, je třeba seškrtat náklady EU na kost, období ve které bylo možné snadno na EU a státech v EU parazitovat, musí už skončit. Nejsme v EU tak bohatí, abychom mohli šetřit na boji, s ekonomickými parazity.

Cikánská demokratická socialistická republika

IMG_7818

Romové (cikáni) mají svůj národ, a tím národem je Srílanská demokratická socialistická republika, proč se nechtějí Romové vrátit zpět do svého národa, odkud zbaběle emigrovali před tisíci lety, všude dobře a doma je nejlépe. Vysvětlení je jednoduché, a to ekonomika, doma by se měli ekonomicky a sociálně velmi zle, migrace zde existuje od počátku vzniku života, je přirozené že si hledáme místa, kde se budeme mít lépe, ráj je tam, kde se máme dobře. 

Čína postavila kdysi dávno obrovskou zeď, aby neměla problém s cizinci, v minulosti byli běžné zdi kolem měst a kolem pevností, z toho je jasně patrné, že s cizinci zde byli často problémy. V minulosti byla naše socialistická republika směrem na západ zabezpečena vojensky hlídaným plotem, aby lidi od nás neutíkali na vyspělý kapitalistický západ, kde by se mohli mít naši lidi ekonomicky lépe. 

V současnosti má EU veliké problémy s ekonomickými imigranty z míst kde žijí fanatičtí mohamedáni, USA má zase problémy s ekonomickou imigrací z Mexika. Když se nad tím zamyslíme, tak ekonomická imigrace je snaha o to, utéci z ekonomického vězení, ve kterém se nám zle žije díky malé kupní síle, kterou způsobuje zaostalost a diktatura. 

Víte o tom, že polovina obyvatel na světě musí žít uboze díky malé kupní síle, je to život bez jistot a výhod, většinou to ekonomičtí ubožáci řeší konzumací drog, nebo je zde droga nahrazená svatou vírou v zázraky. Zajímavé je že tato sociálně slabá skupina lidí má hodně dětí, ale tyto děti se rodí do bídy a jejich naděje na lepší budoucnost je velmi malá. Děti jsou pro ubožáky jejich jedinou radostí, pro bohaté a mocné lidi je zase úspěch jedinou radostí a tak zde vyrůstají často rozmazlení jedináčci.

Nepřizpůsobiví lidé s tmavou pletí?

P1040611

Snažím se najít nějakou zemi, pro kterou nejsou problémem. Nějaké nápady? Zatím jsem byl ve; Velké Británii, USA, Kanadě, Francii, Německu, Belgii, Nizozemí, Švédsku, Finsku, Dánsku, Švýcarsku, Rakousku, Austrálii, atd. a všude jsou s nimi jenom sociální a jiné problémy. Samozřejmě nemluvím o jejich vlastních ekonomicky zaostalých zemích kde je veliké přelidnění a bída, ale třeba je nějaké místo které není ekonomicky zaostalé a kde nejsou lidem na obtíž? Nebo je jediným optimálním řešením je ubytovat ve velikých pracovních táborech, které budou kopírovat Čínské převýchovné tábory.